Start > Service & tjänster > Projektledning och planering

Projektledning och planering

Erfarna projektledare

Konferensarrangörernas erfarna projektledare samordnar allt från det praktiska och logistiska arbetet med planering till själva genomförande av konferensen. De skapar en projektplan och upprättar en budget för hela konferensen. Ni har då möjligheter att genom personliga kontakter med en erfaren projektledare lägga till och ta bort delar till konferensen för att den ska bli optimal för just dig och dina konferensdeltagare. T.ex. kan det vara så att ni har speciella krav på konferenslokaler eller på aktiviteterna.

Projektledarens uppgifter

För varje projekt utser konferensarrangören en projektledare som då är ansvarig för det projektteam (där ni självklart ingår med en eller flera personer) som kommer att arbeta fram hela konferensarrangemanget. Hur stort teamet blir är helt beror på konferensens storlek och komplexitet, men den kommer alltid att består av minst två personer, arrangörens projektledare och er kontaktperson.


Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar