Start > Service & tjänster > Deltagaradministration

Deltagaradministration på konferensen

Att ta hand om deltagaradministration är ett stort och betydande arbete.

Punkterna nedan visar vad man brukar behöva göra:

  • Skriva ner register
  • Ta reda på hur många som kommer och registrera dem
  • Bekräfta
  • Skriva regelbundna rapporter
  • Fastställa statistik
  • Fixa listor på deltagarna
  • Namnbrickor åt allaNorrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar